XIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie:

 • ustanowienia Dnia Pamięci Kardynała Jean- Marie Lustigera
  Uchwała Nr XIV/135/2007
 • zmiany uchwały Nr IX/107/2007 Rady Miejskiej w  Będzinie z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2007 roku
  Uchwała Nr XIV/136/2007
 • nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina
  Uchwała Nr XIV/137/2007
 • nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego zlokalizowanego w Domu Turysty przy ul. Sportowej 4a na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Dąbrowie Górniczej
  Uchwała Nr XIV/138/2007
 • zmiany Uchwały Nr VI/74/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Będzin, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia, wyżywienia, niebędącego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym przebywającym na terenie Będzina
  Uchwała Nr XIV/139/2007
 • przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2007-2013
  Uchwała Nr XIV/140/2007
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawie wykreślenia poradni kardiochirurgicznej, poradni endokrynologicznej i gabinetu rehabilitacyjnego z wykazu komórek organizacyjnych, stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich
  Uchwała Nr XIV/141/2007
 • zaopiniowania projektu planu aglomeracji
  Uchwała Nr XIV/142/2007
 • wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/268/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, zmienionej uchwałą Nr LXI/678/2006 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
  Uchwała Nr XIV/143/2007
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego palu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla  terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności
  Uchwała Nr XIV/144/2007
 • restrukturyzacji finansowej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
  Uchwała Nr XIV/145/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr XIV/146/2007
 • zmiany w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr XIV/147/2007
 • zmiany uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr XIV/148/2007
 • zwiększenia stanu środków na początek, przeniesienia przychodów między paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
  Uchwała Nr XIV/149/2007
 • zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
  Uchwała Nr XIV/150/2007
 • poparcia działań zmierzających do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Województwie Śląskim
  Uchwała Nr XIV/151/2007
 • zmiany uchwały Nr III/27/2006 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy drodze krajowej DK 86 
  Uchwała Nr XIV/152/2007
 • oddania Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości, zabudowanej budynkiem byłej filii Szkoły Podstawowej nr 4, położonej w Będzinie przy ul. Koszelew 7
  Uchwała Nr XIV/153/2007
 • ustalenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowej we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  Uchwała Nr XIV/154/2007

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:01.10.2007 10:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:01.10.2007 11:05