Szkoła Podstawowa nr 11 im. W. Broniewskiego

 

 Siedziba

42-500 Będzin
ul. Broniewskiego 12
Regon 000726369

www.sp11bedzin.edu.pl

 tel./fax 48 32 267 35 37
 e-mail

sp11@sp11bedzin.edu.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

SP11BEDZIN/SkrytkaESP

 Dyrektor  Jadwiga Janusz - Sender
 Wicedyretor  Agata Durbacz

 

 • Liczba uczniów: 323

 • Liczba nauczycieli ogółem: 54

 • Liczba oddziałów ogółem: 18 (w tym 8 integracyjnych i 1 integracyjny oddział przedszkolny

Czas trwania zajęć edukacyjnych: 8.00 - 16.00

Czas trwania zajęć świetlicy szkolnej: 7.00 - 17.00

Czas pracy integracyjnego oddziału przedszkolnego : 7.00 – 16.00

Czym dysponujemy:

 • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

 • biblioteka i centrum informacji multimedialnej

 • pracownia do nauk przyrodniczych i biologicznych „Eko-Ogród”

 • gabinet logopedyczny „Cichy kącik”

 • świetlica i stołówka

 • sala gimnastyczna

 • sala do rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej

 • kompleks boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią sprinterską

 • plac zabaw zbudowany w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

 • Karuzela i huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych z osiedla

 • integracyjny oddział przedszkolny

W szkole funkcjonują od 2002 roku oddziały integracyjne. Obecnie jest ich 8.Od 1 września 2011r.funkcjonuje integracyjny oddział przedszkolny. Zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową odbywają się od 8.00 do 13.00. Zajęcia dodatkowe dla dzieci w oddziałach przedszkolnych: gimnastyka korekcyjna i zajęcia logopedyczne.

W szkole działają dwie grupy socjoterapeutyczne , które skupiają dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym i z rodzin niewydolnych wychowawczo. Zajęcia te mają charakter terapeutyczno – relaksacyjny, pomagają uczniom pokonać wszelkie trudności z tym związane. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych są organizowane zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne. Dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową organizowane są zajęcia z rehabilitacji ruchowej. Uczniowie objęci są opieką psychologa i logopedy. Pedagog szkolny i psycholog prowadzą popołudniową szkołę dla rodziców, w ramach której odbywają się warsztaty, prelekcje i porady wychowawcze i wykłady.

Zajęcia pozalekcyjne:

 • koło historyczne,

 • zajęcia sportowe ( SKS),

 • gimnastyka korekcyjna,

 • zajęcia umuzykalniające

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego kl.4-8

 • zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej kl.1-3

Szkoła udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom posiadającym opinie wydane przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną, w tym zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne.

Planowane przedsięwzięcia organizowane przez szkołę:

 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – Dzień Integracji

 • Rajd na Górę św. Dorotki - współorganizacja z SP6

 • Międzyszkolny Konkurs Literacki „Twórcza i jego dzieła” współorganizacja z Miejską i Powiatową Biblioteką,

 • Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „ Bezpiecznie w domu i szkole” dla klas III,

 • Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Drzewo w czterech porach roku”

Współpraca z innymi szkołami i placówkami oświatowymi:

 • Przedszkole Miejskie nr 5 i nr 6 w Będzinie,

 • Muzeum Zagłębia,

 • Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie,

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie,

 • Klub Szkól UNICEF,

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Współpraca z innymi instytucjami :

 • Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek,

 • Fundacja WOŚP Jurka Owsiaka,

 • Fundacja Pro Salute w Będzinie ,

 • Zespół Parków Krajobrazowych w Będzinie

 

Kadra pedagogiczna:

 1. nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne,

 2. wszyscy pracują w zespołach przedmiotowych i wychowawczych

 3. organizują na wysokim poziomie pomoc psychologiczno – pedagogiczną

 4. zatrudnionych jest wielu specjalistów ,m.in.: oligofrenopedagodzy, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, psycholog, rehabilitant, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne ucznia niepełnosprawnego

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła:

 • Realizowała programy : Postaw na rodzinę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Program Wspierania dla Rodziny ,,Smart to znaczy mądrze, Bezpieczny Będzin.

 • Zorganizowała w formie multimedialnej Dzień Autyzmu,

 • Przeprowadziła akcję ”Kartki dla medyków”,

 • Nauczyciel rehabilitant nagrywał filmiki i udostępniał je dla środowiska uczniowskiego „Jak radzić sobie z własnym ciałem w okresie pandemii”

 • Dzień Tumbo- Dzień Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie,

 • Akcja charytatywna „Zrób swojego misia, podaruj uśmiech dzisiaj” na rzecz podopiecznych Fundacji ProSalute,

 • Zbiórka butów dla dzieci Afryki,

 • Ogólnopolski program edukacyjny „Sniadanie daje moc”

 • Ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”,

 • Współorganizowanie z MiPBP Miejskiego Konkursu Wiedzy „Spotkanie z Janem i Aleksandrem w ramach IV edycji „Twórca i jego dzieło”

 • Aktywny udział w ogólnopolskiej akcji „Razem na święta”, Szkoła pamięta, Szkoła do Hymnu, Akademia Bezpiecznego Puchatka i wiele innych.

Ważniejsze osiągnięcia uczniów naszej szkoły:

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jeżyk zwiedza Polskę” – III miejsce

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Złota Polska Jesień” – I miejsce,

 • XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Skowroneczek w Nowym Sączu- nagroda specjalna Dyrektora Pałacu Młodzieży ,

 • Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Pingwin z języka angielskiego – 3 wyróżnienia

 • Regionalny Konkurs Recytatorski „Mały OKR 2020 – II miejsce

 • Rejonowy Konkurs o Ubezpieczeniach Społecznych- I miejsce

 • XVIII Konkurs Szopka Bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej - wyróżnienie

W roku szkolnym 2020/2021 zaplanowano m. in.:

 • liczne międzyszkolne konkursy rozwijające zainteresowania uczniów,

 • realizacja programów autorskich z zakresu profilaktyki, zajęć rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne ucznia,

 • udział w programie ogólnopolskim profilaktyki czerniaka ,

 • aktywny udział uczniów w zawodach sportowych i akcjach rozwijających aktywny i zdrowy tryb życia,

 • organizowanie i udział w akcjach mających na celu pomoc dla drugiego człowieka , m.in. Fundacja Pro Salute, Fundacja Kasperek, Szlachetna Paczka, świąteczna paczka dla Seniora, Aniołkowe granie, Pomoc dla Oliwki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Lokalizacja szkoły (położenie wśród zieleni, daleko od ruchliwych ulic) zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, a panujący w niej klimat sprzyja harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi ucznia.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:02.07.2003 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:05.10.2021 14:19