Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie - informacje podstawowe

 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. W. Broniewskiego

 

 Siedziba

42-500 Będzin
ul. Broniewskiego 12
Regon 000726369

www.sp11bedzin.edu.pl

 tel./fax 48 32 267 35 37
 e-mail

sp11@sp11bedzin.edu.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

SP11BEDZIN/SkrytkaESP

 Dyrektor  Jadwiga Janusz - Sender
 Wicedyretor  Agata Durbacz

 

 • Liczba uczniów: 348

 • Liczba nauczycieli ogółem: 60

 • Liczba oddziałów ogółem: 19 (w tym 8 integracyjnych i 1 integracyjny oddział przedszkolny)

Czas trwania zajęć edukacyjnych: 8.00 - 16.00

Czas trwania zajęć świetlicy szkolnej: 7.00 - 17.00

Czas pracy integracyjnego oddziału przedszkolnego :7.00 – 16.00

Czym dysponujemy:

 • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

 • biblioteka i centrum informacji multimedialnej

 • pracownia do nauk przyrodniczych i biologicznych „Eko-Ogród”

 • gabinet terapeutyczny i gabinet do zajęć rewalidacyjnych „Cichy kącik”

 • świetlica i stołówka

 • sala gimnastyczna

 • sala do zabaw „Na deszcz”( dla klas 0 – III)

 • kompleks boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią sprinterską

 • plac zabaw zbudowany w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

 • dwa oddziały przedszkolne, w tym jeden integracyjny

W szkole funkcjonują od 2002 roku oddziały integracyjne. Obecnie jest ich 8.Od 1 września 2011r.funkcjonuje integracyjny oddział przedszkolny. Zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową odbywają się od 8.00 do 13.00. Zajęcia dodatkowe dla dzieci w oddziałach przedszkolnych: gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne.

W szkole działają dwie grupy socjoterapeutyczne , które skupiają dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym i z rodzin niewydolnych wychowawczo. Zajęcia te mają charakter terapeutyczno – relaksacyjny, pomagają uczniom pokonać wszelkie trudności z tym związane. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych są organizowane zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne. Dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową organizowane są zajęcia z rehabilitacji ruchowej. Uczniowie objęci są opieką psychologa i logopedy. Pedagog szkolny i psycholog prowadzą popołudniową szkołę dla rodziców, w ramach której odbywają się warsztaty, prelekcje i porady wychowawcze i wykłady.

Zajęcia pozalekcyjne:

 • koło historyczne,

 • zajęcia sportowe ( SKS),

 • gimnastyka korekcyjna,

 • zajęcia muzyczne (chór)

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego kl.4-8

 • zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej kl.1-3

Planowane przedsięwzięcia organizowane przez szkołę:

 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – Dzień Integracji

 • Rajd na Górę św. Dorotki - współorganizacja z SP6

 • Międzyszkolny Konkurs Literacki „Twórcza i jego dzieła” współorganizacja z Miejską i Powiatową Biblioteką,

 • Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „ Bezpiecznie w domu i szkole” dla klas III,

 • Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Drzewo w czterech porach roku”

Współpraca z innymi szkołami i placówkami oświatowymi:

 • Przedszkole Miejskie nr 5 i nr6 w Będzinie,

 • Muzeum Zagłębia

 • Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie

Współpraca z innymi instytucjami :

 • Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek,

 • Fundacja WOŚP Jurka Owsiaka,

 • Fundacja Akogo Ewy Błaszczyk w Warszawie

 • Fundacja Pro Salute w Będzinie

Kadra pedagogiczna:

 1. nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne,

 2. wszyscy pracują w zespołach przedmiotowych i wychowawczych

 3. organizują na wysokim poziomie pomoc psychologiczno – pedagogiczną

 4. większość nauczycieli posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego

 5. zatrudnionych jest wielu specjalistów ,m.in.: oligofrenopedagodzy, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, psycholog, rehabilitant, nauczyciel specjalista

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła:

 • uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa dzięki któremu wzbogacono zasoby biblioteczne o ponad 800 pozycji książkowych i lektur szkolnych,

 • brała udział w rządowej akcji „Rekord dla Niepodległej”,

 • aktywnie uczestniczyła w akcji „Rowerowy maj” – w tym roku zajęła II miejsce,

 • Projekt UNICEF „Wszystkie kolory świata”

Ważniejsze osiągnięcia uczniów naszej szkoły:

 • III miejsce w XXI Przeglądzie Małych Form Scenicznych,

 • III miejsce w XII Szkolnych Spotkaniach z Melpomeną,

 • Wyróżnienie w XXXV Międzynarodowym Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej,

 • I i II miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym kl. IV- VI „Piękna nasza Polska cała”,

 • II miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym „Dekalog bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych,

 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym „Smart – to znaczy mądrze” – uzależnienie czy nawyk ,

 • I miejsce w XI Rajdzie Pieszym na Górę św. Doroty

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano m. in.:

 • liczne międzyszkolne konkursy rozwijające zainteresowania uczniów,

 • realizacja programów autorskich z zakresu profilaktyki, zajęć rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne i języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych,

 • udział w Programie profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina na lata 2019- 2012.

 • Udział w programie ogólnopolskim profilaktyki czerniaka ,

 • udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”,

 • aktywny udział uczniów w zawodach sportowych i akcjach rozwijających aktywny i zdrowy tryb życia,

 • udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

 • organizowanie i udział w akcjach mających na celu pomoc dla drugiego człowieka , m.in. Fundacja Pro Salute, Fundacja Kasperek, Fundacja Akogo, Szlachetna Paczka .

Lokalizacja szkoły (położenie wśród zieleni, daleko od ruchliwych ulic) zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, a panujący w niej klimat sprzyja harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi ucznia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.09.2019 10:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
16.09.2019 10:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.10.2018 12:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.10.2018 14:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.09.2018 07:16 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
13.03.2018 13:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.12.2017 11:50 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.12.2017 11:50 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
15.12.2017 11:50 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
22.09.2017 13:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.01.2017 12:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.01.2017 12:05 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
19.01.2017 12:05 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
18.11.2015 09:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.11.2015 09:56 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
18.11.2015 09:56 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
29.09.2015 12:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.04.2015 09:14 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.03.2015 14:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.03.2015 13:52 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
24.03.2015 13:51 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
02.10.2014 11:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.10.2014 11:51 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
02.10.2014 11:50 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
05.09.2014 12:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.09.2014 12:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.03.2014 11:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.03.2014 11:58 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
13.03.2014 11:58 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
19.09.2013 09:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.09.2013 09:57 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.09.2013 09:49 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
19.09.2013 09:48 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
19.09.2013 09:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.12.2012 13:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.12.2012 13:59 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
10.12.2012 13:57 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
14.11.2012 09:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2012 09:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2012 09:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2012 09:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2012 09:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2012 08:59 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
14.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
03.10.2012 13:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.10.2012 13:26 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
03.10.2012 13:25 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
17.09.2012 13:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:42 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:35 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:28 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:17 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
17.09.2012 13:15 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
08.09.2011 12:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.09.2011 12:46 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.09.2011 12:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.09.2011 12:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.01.2011 12:49 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
18.01.2011 12:49 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
30.11.2010 08:12 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
30.11.2010 08:12 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
22.09.2010 08:44 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:46 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:45 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie

(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:43 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
21.10.2008 14:49 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
21.10.2008 14:48 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
21.10.2008 13:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.01.2008 12:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.01.2008 12:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.01.2008 12:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2007 15:10 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
04.10.2007 15:10 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:54 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie po zmianach (2006 r.)

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:53 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:52 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.05.2006 11:01Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie po zmianach (2006 r.)"
(Aleksandra Bartosz)
10.05.2006 11:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.04.2005 11:32Usunięto załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie"
(Aleksandra Bartosz)
25.04.2005 11:31Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie "
(Aleksandra Bartosz)
25.04.2005 11:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 11:30 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 11:26 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)