Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.


 

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 29 września do 12 października 2022 roku poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej miasta www.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (ul. Sportowa 4, I piętro).

Propozycje zmian do Programu mogły być zgłaszane przez organizacje pozarządowe za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce NGO lub w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

W ww. terminie żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag i opinii do projektu Programu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.10.2022 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
13.10.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.10.2022 00:00

Rejestr zmian dokumentu