XV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie:

 • przyjęcia opinii Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
  Uchwała Nr XV/155/2007
 • przyjęcia zasad wyboru ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
  Uchwała Nr XV/156/2007
 • wyboru ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
  Uchwała Nr XV/157/2007
 • odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Uchwała Nr XV/158/2007
 • określenia limitu nowo wydawanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2008
  Uchwała Nr XV/159/2007
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku
  Uchwała Nr XV/160/2007
 • zwolnień od podatku od nieruchomości na 2008 rok
  Uchwała Nr XV/161/2007
 • wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku
  Uchwała Nr XV/162/2007
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2008 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Uchwała Nr XV/163/2007
 • uchylenia uchwały z dnia 24 września 2002 roku Nr LI/685/2002 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Będzin oraz uchwały z dnia 10 października 2002 roku Nr LII/685/2002 w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 września 2002 roku Nr LI/685/2002 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Będzin
  Uchwała Nr XV/164/2007
 • uchwalenia uchwały Nr XLVII/517/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i z czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Będzin w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
  Uchwała Nr XV/165/2007
 • wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie  miasta Będzin od 1 stycznia 2008 roku
  Uchwała Nr XV/166/2007
 • zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XV/167/2007
 • zmiany uchwały Nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego Miasta Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XV/168/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr XV/169/2007
 • zmiany z Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr XV/170/2007
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
  Uchwała Nr XV/171/2007
 • zmiany w Załączniku nr 9 do uchwały Nr III/19/2006 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok, stanowiącym zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych
  Uchwała Nr XV/172/2007
 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok między paragrafami i zadaniami
  Uchwała Nr XV/173/2007
 • ustalenia miesięcznych diet dla radnych Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XV/174/2007
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawie reorganizacji polegającej na likwidacji jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11
  Uchwała Nr XV/175/2007

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:31.10.2007 08:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:03.12.2007 15:22