WIn. 7013.33.2022                                                                           Będzin, dnia 06.12.2022 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Zamawiający: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42 – 500 Będzin

 

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn: Wykonanie audytów energetycznych porealizacyjnych wraz z badaniem termowizyjnym dla budynków objętych dofinansowaniem w ramach POiŚ na lata 2014 – 2020, os Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

 

 

Zamawiający zawiadamia, iż do realizacji zadania wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PERLEX Paweł Zarzycki, 31-635 Kraków, ul. Oświecenia 13/33, cena brutto: 5 200, 00 zł

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

 

Wiceprezydent Miasta

Aneta Witkowska-Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn: Wykonanie audytów energetycznych porealizacyjnych wraz z badaniem termowizyjnym dla budynków objętych dofinansowaniem w ramach POiŚ na lata 2014 – 2020, os Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.12.2022 10:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:
06.12.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.12.2022 00:06

Rejestr zmian dokumentu