WIn.6733.15.2022

                                                                        OBWIESZCZENIE

Zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. Poz. 503 ze zm.), że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zadania pn:

Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przewidziana do realizacji na działkach nr 6341, 6248/2, 6247, 6244, obręb Grodziec przy ul. Stanisława Kempy w Będzinie.

Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                                ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin.

Mirosław Leśniewski

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zadania pn: Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przewidziana do realizacji na działkach nr 6341, 6248/2, 6247, 6244, obręb Grodziec przy ul. Stanisława Kempy w Będzinie.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.12.2022 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Mirosław Leśniewski
Data na dokumencie:
27.12.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.12.2022 12:30