Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.11.2007 r.

w sprawie:

 • umorzenia wierzytelności z tytułu opłat czynszowych za najem lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie nr 0151/427/2007
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegającym na przeniesieniu wydatków miedzy rozdziałami w dziale  700- Gospodarka mieszkaniowa
  Zarządzenie nr 0151/428/2007
 • powołania Komisji Opiniującej ds. rozpatrywania ofert w konkursach z zakresu: pomocy społecznej oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
  Zarządzenie nr 0151/429/2007
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa,  w dziale 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie nr 0151/430/2007
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie nr 0151/431/2007
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego
  Zarządzenie nr 0151/432/2007
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2007 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej do działu 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie nr 0151/433/2007
 • ustalenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Będzina oraz powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
  Zarządzenie nr 0151/434/2007
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu między dysponentami, rozdziałami i paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie nr 0151/435/2007
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie nr 0151/436/2007
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z umorzeniem odsetek z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego nr 27 położonego w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 50
  Zarządzenie nr 0151/437/2007
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  Zarządzenie nr 0151/438/2007
 • rozłożenia na raty zaległych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Kowalczyka nr 30
  Zarządzenie nr 0151/439/2007
 • wprowadzenia w życie z dniem 1 listopada 2007 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin
  Zarządzenie nr 0151/440/2007
 • powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji
  Zarządzenie nr 0151/441/2007
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2007 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej do działu 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie nr 0151/442/2007
 • zmiany w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2007 rok w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego
  Zarządzenie nr 0151/443/2007

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.11.2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:28.11.2007 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:28.11.2007 11:47