Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2007 r.

w sprawie:

 • odstąpienia od procedury przetargowej i zawarcie umowy użyczenia lokalu z wniosku Będzińskiej Grupy Ratownictwa Czerwonego Krzyża
  Zarządzenie nr 0151/453/2007
 • ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu
  Zarządzenie nr 0151/454/2007
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie nr 0151/455/2007
 • zmiany w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie nr 0151/456/2007
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie nr 0151/457/2007
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2007 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie nr 0151/458/2007
 • zmian w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2007 rok w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie nr 0151/459/2007
 • zmiany w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2007 rok w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego
  Zarządzenie nr 0151/460/2007
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/368/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28 września 2007 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na IV kwartał 2007 roku
  Zarządzenie nr 0151/461/2007

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:06.12.2007 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.12.2007 14:26