Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Będzin

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Będzin


 

Uchwała Nr XVI/182/2007 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi Miasta Będzina"

 

Spis treści
Podstawa prawna
1. Informacje wprowadzające Założenia i cele związane z wdrożeniem Wieloletniego programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym
Diagnoza sytuacji w obszarze gospodarki mieszkaniowej w mieście Będzinie – Stan bazowy
1.1. Wielkość i stan zasobu
1.1.1. Zasoby mieszkaniowe – zestawienie ilościowe
1.1.2. Aktualne zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne
1.1.3. Tendencje w obszarze rozwoju mieszkalnictwa
1.1.4. Standard lokali mieszkalnych
 

2. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

 

 

3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata
3.1. Aktualny plan finansowania remontów
3.2. Aktualne potrzeby remontowe
 

 

4. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach
4.1. Zasoby sprzedaży lokali mieszkalnych
4.1.1. Sprzedaż na rzecz najemców
4.1.2. Sprzedaż wolnorynkowa
4.2. Planowana sprzedaż lokali/ prognoza zmian

 

5. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu
5.1. Analiza stawek czynszowych oraz warunki obniżenia czynszu
5.1.1. dotychczasowe stawki czynszowe za najem lokali komunalnych oraz założenia aktualnej polityki czynszowej dotyczące stosowanych ulg z tytułu obniżonej wartości użytkowej lokali
5.1.2. Informacja o poziomie ściągalności zadłużenia od najemców lokali komunalnych
5.2. Nowa polityka czynszowa – zasady polityki czynszowej

 

6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach
6.1. System zarządzania istniejącym zasobem komunalnym
6.2. Optymalizacja sposobu zarządzania zasobem
6.2.1. Zarządzanie w strukturze organizacyjnej MZBM

 

7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

 

8. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne 


 

9. Ogólne zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy


 

10. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
10.1. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkalnego
10.1.1. Wyjaśnienie stanu prawnego budynków stanowiących własność osób nieznanych
10.1.2. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
10.1.3. Wspomaganie rozwoju TBS-ów
10.2. Dostosowanie zasobu mieszkań i lokali użytkowych do potrzeb mieszkańców
10.2.1. Adaptacja budynków i lokali pod względem zapotrzebowania na lokale socjalne
10.2.2. System „zmian mieszkań” w kierunku dostosowania standardu i kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego do potrzeb i możliwości najemcy
10.3. poprawa stanu technicznego budynków i lokali komunalnych
10.3.1. Termorenowacja i remonty zasobów mieszkaniowych
 

 

11. Podsumowanie

Powrót

Załączniki

 • 3. (pdf 231.29 KB)
 • 1. (pdf 648.09 KB)
 • 10. (pdf 227.84 KB)
 • 11. (pdf 49.05 KB)
 • 2. (pdf 333.5 KB)
 • 4. (pdf 411.35 KB)
 • 5. (pdf 339.97 KB)
 • 6. (pdf 167.26 KB)
 • 7. (pdf 102.58 KB)
 • 8. (pdf 130.84 KB)
 • 9. (pdf 81.48 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Bożena Konieczny
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2007 09:50