Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 07.12.2007 r.


w sprawie:

 • przyznania stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym
  Zarządzenie nr 0151/462/2007
 • zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin
  Zarządzenie nr 0151/463/2007
 • zmiany treści Zarządzenia nr 0151/519/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2 grudnia 2005 roku zmienionego Zarządzeniem nr 0151/198/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 czerwca 2007 roku
  Zarządzenie nr 0151/464/2007
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa
  Zarządzenie nr 0151/465/2007
 • oddania w najem kiosku handlowego położonego przy ul. Piłsudskiego  - Stadion w Będzinie na wniosek Renaty Grabowskiej
  Zarządzenie nr 0151/465/2007
 • rozłożenia na raty kary pieniężnej nałożonej w trybie mandatu karnego kredytowego
  Zarządzenie nr 0151/468/2007
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 600 - Transport i łączność
  Zarządzenie nr 0151/469/2007
 • zmiany w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegającym na przeniesieniu wydatków między rozdziałami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie nr 0151/470/2007

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 07.12.2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:12.12.2007 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:19.12.2007 08:25