Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.12.2007 r.


w sprawie:

 • przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w formie przetargu oraz ogłoszenia ich wykazu
  Zarządzenie nr 0151/471/2007
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/472/2007
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu garażu z wniosku Pani Aliny Przystalskiej
  Zarządzenie nr 0151/473/2007
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie nr 0151/474/2007
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie nr 0151/475/2007
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/476/2007
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/477/2007
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie nr 0151/478/2007
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie nr 0151/479/2007
 • nabycia przez Gminę Będzin od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/480/2007
 • dokonania na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, zabudowanej, oznaczonej numerem geod. 11/2 karta mapy 36 obręb Będzin, położonej w Będzinie w rejonie ul. Małachowskiego
  Zarządzenie nr 0151/481/2007
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami, paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz przeniesienie miedzy paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  Zarządzenie nr 0151/482/2007
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie nr 0151/483/2007
 • zmiany w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2007 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie nr 0151/485/2007
 • nabycia do zasobu komunalnego udziałów w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 90 km 21 obręb Będzin, położonej przy Al. Kołłątaja 32 o pow. 2366 m2m2
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 12/5 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 410 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie nr 0151/487/2007
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym 32/2 km 21 obręb Będzin, położonej przy ul. Górnej o pow. 1370 m2
  Zarządzenie nr 0151/488/2007

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.12.2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:19.12.2007 08:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:20.12.2007 08:21