Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.12.2007 r.


w sprawie:

 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie nr 0151/491/2007
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie nr 0151/492/2007
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie nr 0151/493/2007
 • powołania komisji egzekucyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 0151/494/2007
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  Zarządzenie nr 0151/495/2007
 • umorzenia należności z tytułu użytkowania terenu od dłużnika Jakuba Olejniuka
  Zarządzenie nr 0151/496/2007

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.12.2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:20.12.2007 08:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:05.01.2008 08:25