Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.12.2007 r.


w sprawie:

 • odstąpienia od procedury przetargowej i zawarcie umowy użyczenia lokalu z wniosku Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego
  Zarządzenie nr 0151/497/2007
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczych stawek czynszu najmu lokali użytkowych
  Zarządzenie nr 0151/498/2007
 • zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza 33 w Będzinie
  Zarządzenie nr 0151/499/2007
 • zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położniczego przy ul. Przyjaźni 1 w Będzinie
  Zarządzenie nr 0151/500/2007
 • zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy Pl. 3 Maja 10 w Będzinie
  Zarządzenie nr 0151/501/2007
 • umorzenia  wierzytelności z tytułu opłat czynszowych za najem lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie nr 0151/502/2007
 • zmian w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2007 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie
  Zarządzenie nr 0151/503/2007
 • przyjęcia zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2008 r. Oraz powołania Komisji Konkursowej
  Zarządzenie nr 0151/504/2007
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/505/2007
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/506/2007
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/507/2007

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.12.2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:05.01.2008 08:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:15.01.2008 14:55