Porządek obrad

 BRM 0052/XVIII/08                                                                 Będzin, dnia 04.01.2008 r.

 

                                                                                    Szanowna Pani Radna
                                                                                    Szanowny Pan Radny

 

              Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 13 stycznia 2008 roku (niedziela ) na godzinę 13.30 XVIII uroczystą sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina Jego Ekscelencji Biskupowi Doktorowi Adamowi Śmigielskiemu Ordynariuszowi Diecezji Sosnowieckiej
  4. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie przy ul. Teatralnej 4.

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVIII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:05.01.2008 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.03.2008 13:14