Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie

 

 

 Siedziba Ośrodek mieści się w budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 17 na I piętrze,
jest to gmach Starostwa Powiatowego
 Telefon
 Fax
 032/267-43-52
 032/267-43-52
 e-mail

owdir@powiat.bedzin.pl

 Kierownik  mgr Anna Mierzwa

 

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – powstał 1 września 2007 roku w wyniku przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, jaką był Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – w placówkę specjalistyczną.
Ośrodek  realizuje  zadania Powiatu Będzińskiego z zakresu pomocy społecznej będącej własnymi zadaniami Powiatu.

Celem działania Ośrodka jest:

 1. Udzielanie dziecku i rodzinie pomocy w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych
 2. Stała praca z rodziną dziecka.
 3. Organizowanie dzieciom opieki dziennej, czasu wolnego oraz pomocy w nauce
 4. Wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowaczej rodziny oraz wzmacnianie prawidłowych relacji w rodzinie.
 5. Wspomaganie u dzieci prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego.

Celem nadrzędnym zreorganizowanego Ośrodka jest pomoc terapeutyczna świadczona bezpłatnie mieszkańcom Powiatu Będzińskiego

Oferujemy:

 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną
 • terapię indywidualną i grupową w ujęciu systemowym i poznawczo-behawioralnym
 • grupy wsparcia dla rodziców
 • zajęcia socjoterapeutyczne w stałych grupach dzieci
 • zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • treningi w zakresie asertywności, komunikacji, podnoszenia kompetencji społecznych
 • terapię uzależnień
 • terapię dla ofiar przemocy
 • porady i konsultacje indywidualne dla rodziców, pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, kuratorów.

Ośrodek mieści się w budynku przy ul. Krasickiego 17 na I piętrze, jest to gmach Starostwa Powiatowego.


Placówka jest czynna od poniedziałku do czwartku  w godzinach – 8.00 – 18.00 a w piątki – od 8.00 – 16.00

Placówka posiada trzy filie w Czeladzi, Sławkowie, Siewierzu oraz Punkt Konsultacyjny w Wojkowicach.

41-250 Czeladź, ul. 11 listopada 8
41-260 Sławków, ul. Browarna 55
42-470 Siewierz, ul. Słowackiego 2

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny - dane podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:15.01.2008 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Mierza
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.11.2020 13:42