Porządek obrad

BRM 0052/XIX/08                                                Będzin, 21 stycznia 2008 r.

                                                                       Szanowna Pani Radna
                                                                       Szanowny Pan Radny

                   Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 stycznia 2008 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XIX sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Program współpracy międzynarodowej Będzina na 2008 rok (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys):
  1.przedstawienie sprawozdania za 2007 rok i programu na 2008 rok przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2.dyskusja
  3.podjęcie uchwał w sprawie:
  - przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr IV/35/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2007 roku,
  - przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2008 roku.
 8. Polityka informacyjna miasta Będzina:
  1.przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2.dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w obrębie ulicy Dąbrowskiej ,Bory, Podłosie, Podleśnej, Nieciekło,
  2.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w obrębie ulicy Brzozowickiej, Siemińskiej, Wiejskiej, Krętej , Zielonej,
  3.wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Będzin w spółce prawa handlowego pn. TBS „DOMBUD” Sp. z o.o. w Katowicach,
  4.nadania nazwy dla placu położonego przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego,
  5.odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu kiosku handlowego położonego przy ul. Piłsudskiego – Stadion w Będzinie ,
  6.zmiany uchwały Nr XVII/202/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku,
  7.zmian budżetu miasta na 2008 rok
  8.zmian w Załącznikach nr 7 i 8 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie  z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu  miasta Będzina na 2008 rok,
  9.zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji miejskiej pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu  Szkół nr 2”.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIX sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:22.01.2008 08:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.04.2008 12:04