Wykaz projektów uchwał analizowanych
na XX Sesji Rady Miejskiej w Będzinie:

podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr III/23/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
 2. uchylenia uchwały nr XXI/285/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 17 kwietnia 2000 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Różyckiego, 
  Projekt - Nr druku XX/2
 4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec,
  Projekt - Nr druku XX/3
 5. przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie – Łagiszy w formie darowizny 2 bram garażowych,
 6. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice i Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach ,
 7. organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Armii Ludowej 1 wraz z filią przy ul. 35–Lecia PRL 7,
  Projekt - Nr druku XX/7
 8. zmian w budżecie miasta na 2008 rok
 9. zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok,
 10. ustalenia najniższego wynagrodzenia  zasadniczego oraz przyjęcia propozycji Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczącej wartości jednego punktu
  w złotych, w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Projekty uchwał umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej to uchwały, które będą publikowane w Dzienniku Urzędowym (akty prawa miejscowego), pozostałe projekty uchwał są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Będzinie

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - dot. XX sesji Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.02.2008 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:18.06.2008 14:35