Uchwały Rady Miejskiej w Będzinie dot. współpracy Gminy Będzin
z organizacjami pozarządowymi

 • Uchwała nr XVI/104/2019 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
  Uchwała Nr XVI/104/2019pdf
 • przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
  Uchwała Nr XLII/353/2017 pdf
  Uchwała Nr XLII/353/2017 tekst, załacznik 1, załącznik 2
 • Uchwała Nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”
  Uchwała Nr XXVI/194/2016 pdf
  Uchwała nr XXVI/194/2016 tekst, załącznik 1, załącznik 2
 • Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
  załącznik 1 pdf tekst, załącznik 2 pdf tekst
 • Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
  Uchwała Nr XIII/93/2015 doc załącznik 1 pdf tekst, załącznik 2 pdf tekst
 • Uchwała Nr LV/534/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 pażdziernika 2014 roku w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.
  załącznik nr 1
 • Uchwała Nr XLVIII/478/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXXV/353/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XV/156/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXXII/328/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
 • Uchwała Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr LVII/990/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 rok „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 • Uchwała Nr XV/156/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”
  Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, Oświadczenie
 • Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2011 roku przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XLVII/871/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”
 • Uchwała Nr LVII/990/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Załącznik
 • Uchwała Nr L/916/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXXV/518/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009".
 • Uchwała Nr XLVII/871/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010.
 • Uchwała Nr XXXVIII/602/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVII/195/2007 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008
  załącznik Nr 1
 • Uchwała Nr XXXV/518/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009”
  Załącznik Nr 1
 • Uchwała Nr XXI/232/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007
 • Uchwała Nr XVII/195/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”
  Załącznik Nr 1,
 • Uchwała Nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007
  Załącznik Nr 1
 • Uchwała Nr LII/563/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr XXX/372/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005"
 • Uchwała Nr XLIX/546/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, na rok 2006"
 • Uchwała Nr LV/534/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 pażdziernika 2014 roku w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.
  załącznik nr 1
 • Uchwała Nr XLVIII/478/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXXV/353/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XV/156/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”
  Załącznik 
 • Uchwała Nr XXXII/328/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
 • Uchwała Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr LVII/990/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 rok „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 • Uchwała Nr XV/156/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”
  Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, Oświadczenie
 • Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2011 roku przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XLVII/871/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”
 • Uchwała Nr LVII/990/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Załącznik
 • Uchwała Nr L/916/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXXV/518/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009".
 • Uchwała Nr XLVII/871/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010.
 • Uchwała Nr XXXVIII/602/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVII/195/2007 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008
  załącznik Nr 1
 • Uchwała Nr XXXV/518/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009”
  Załącznik Nr 1 
 • Uchwała Nr XXI/232/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007
 • Uchwała Nr XVII/195/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”
  Załącznik Nr 1,
 • Uchwała Nr VI/62/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr XLI/546/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2006”
 • Uchwała Nr XXXIV/408/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004"
 • Uchwała Nr XXX/372/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005"
 • Uchwała Nr XXII/254/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie  przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004"

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Będzinie dot. współpracy Gminy Będzin z organizacjami pozarządowymi
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.02.2008 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.11.2019 13:52

Rejestr zmian dokumentu

15.11.2019 13:52 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
15.11.2019 13:51 Dodano załącznik "uchwała _XVI_104_2019.pdf"
(Piotr Witelus)
15.11.2019 13:51 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
20.11.2018 13:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
16.11.2016 10:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.04.2016 09:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.04.2016 09:57 Dodano załącznik "Zalacznik do Uchwaly Nr XVI.130.2016
Program 2016.pdf"

(Michał Karoń)
07.04.2016 09:57 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Programu
współpracy na 2016.pdf"

(Michał Karoń)
07.04.2016 09:57 Dodano załącznik "Uchwała Nr XVI.130.2016.pdf"
(Michał Karoń)
07.04.2016 09:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.12.2015 08:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.12.2015 08:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2014 09:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.06.2014 12:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.04.2014 12:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.03.2014 15:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.03.2014 15:13 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.03.2014 15:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.03.2014 15:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.03.2014 14:53 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.03.2014 14:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.03.2014 14:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.03.2014 14:36 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.03.2014 14:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.03.2014 14:23 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.05.2011 12:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2011 11:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2011 11:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2011 11:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2011 11:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2011 11:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2011 11:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2011 11:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.02.2008 11:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.02.2008 11:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.02.2008 11:00 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)