Uchwały Rady Miejskiej w Będzinie dot. współpracy Gminy Będzin
z organizacjami pozarządowymi

 • Uchwała nr XVI/104/2019 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
  Uchwała Nr XVI/104/2019pdf
 • przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
  Uchwała Nr XLII/353/2017 pdf
  Uchwała Nr XLII/353/2017 tekst, załacznik 1, załącznik 2
 • Uchwała Nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”
  Uchwała Nr XXVI/194/2016 pdf
  Uchwała nr XXVI/194/2016 tekst, załącznik 1, załącznik 2
 • Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
  załącznik 1 pdf tekst, załącznik 2 pdf tekst
 • Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
  Uchwała Nr XIII/93/2015 doc załącznik 1 pdf tekst, załącznik 2 pdf tekst
 • Uchwała Nr LV/534/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 pażdziernika 2014 roku w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.
  załącznik nr 1
 • Uchwała Nr XLVIII/478/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXXV/353/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XV/156/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXXII/328/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
 • Uchwała Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr LVII/990/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 rok „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 • Uchwała Nr XV/156/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”
  Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, Oświadczenie
 • Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2011 roku przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XLVII/871/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”
 • Uchwała Nr LVII/990/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Załącznik
 • Uchwała Nr L/916/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXXV/518/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009".
 • Uchwała Nr XLVII/871/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010.
 • Uchwała Nr XXXVIII/602/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVII/195/2007 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008
  załącznik Nr 1
 • Uchwała Nr XXXV/518/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009”
  Załącznik Nr 1
 • Uchwała Nr XXI/232/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007
 • Uchwała Nr XVII/195/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”
  Załącznik Nr 1,
 • Uchwała Nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007
  Załącznik Nr 1
 • Uchwała Nr LII/563/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr XXX/372/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005"
 • Uchwała Nr XLIX/546/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, na rok 2006"
 • Uchwała Nr LV/534/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 pażdziernika 2014 roku w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.
  załącznik nr 1
 • Uchwała Nr XLVIII/478/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXXV/353/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XV/156/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”
  Załącznik 
 • Uchwała Nr XXXII/328/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
 • Uchwała Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr LVII/990/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 rok „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 • Uchwała Nr XV/156/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”
  Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, Oświadczenie
 • Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2011 roku przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XLVII/871/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”
 • Uchwała Nr LVII/990/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Załącznik
 • Uchwała Nr L/916/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXXV/518/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009".
 • Uchwała Nr XLVII/871/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010.
 • Uchwała Nr XXXVIII/602/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVII/195/2007 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008
  załącznik Nr 1
 • Uchwała Nr XXXV/518/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009”
  Załącznik Nr 1 
 • Uchwała Nr XXI/232/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007
 • Uchwała Nr XVII/195/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”
  Załącznik Nr 1,
 • Uchwała Nr VI/62/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr XLI/546/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2006”
 • Uchwała Nr XXXIV/408/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004"
 • Uchwała Nr XXX/372/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005"
 • Uchwała Nr XXII/254/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie  przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004"

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej w Będzinie dot. współpracy Gminy Będzin z organizacjami pozarządowymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:25.02.2008 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:15.11.2019 13:52