Wykaz projektów uchwał analizowanych
na XXI Sesji Rady Miejskiej w Będzinie:

podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr XVII/192/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2008 roku.
 2. zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
  Projekt - Nr druku XXI/1
 3. zmiany statutu Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,
  Projekt - Nr druku XXI/2
 4. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie,
 5. przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie  za rok 2007 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 6. zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIV/154/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 września 2007 r.,
  Projekt - Nr druku XXI/7
 7. wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XX/226/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Będzin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których dzieci w wieku 6 lat będą odbywać obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
 8. wyrażenia zgody na używanie nazwy „Będzin” na znaku towarowym spółki pod firmą „MOSTOSTAL BĘDZIN Zakład Produkcyjno – Usługowy nr 1 spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
 9. wyrażenia zgody na używanie nazwy „Będzin” na znaku towarowym spółki pod firmą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Robót Energoelektrycznych „MOSTOSTAL BĘDZIN” spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie,
 10. nadania nazwy dla terenu położonego przy Kościele Św. Trójcy w Będzinie,
 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Al. Kołłątaja,
  Projekt - Nr druku XXI/12
 12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Wolności
  Projekt - Nr druku XXI/13

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:01.04.2008 08:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:18.06.2008 14:39