Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.03.2008 r.


w sprawie:

 • sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 rok
  Zarządzenie Nr 0151/96/2008załączniki
 • odstąpienia od procedury przetargowej i zawarcia umowy użyczenia lokalu z wniosku Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/97/2008
 • wprowadzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Będzina profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów na „zielone szkoły”
  Zarządzenie Nr 0151/98/2008
 • przeniesienia wydatków między dysponentami w dziale 9854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/99/2008
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2008 rok
  Zarządzenie Nr 0151/100/2008
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2008 rok
  Zarządzenie Nr 0151/101/2008
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2008 rok
  Zarządzenie Nr 0151/102/2008
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2008 rok
  Zarządzenie Nr 0151/103/2008
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2008 rok
  Zarządzenie Nr 0151/104/2008
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2008 rok
  Zarządzenie Nr 0151/105/2008
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2008 rok
  Zarządzenie Nr 0151/106/2008
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2008 rok
  Zarządzenie Nr 0151/107/2008
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2008 rok
  Zarządzenie Nr 0151/108/2008
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/109/2008
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/110/2008
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Krośnieńskiej, oznaczonej numerem geod. 677/7 karta mapy 18 obręb Będzin o pow. 3256 m2 – na cel ochrony zdrowia
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/111/2008
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego nr 18 położonego w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 50
  Zarządzenie Nr 0151/112/2008
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Zarządzenie Nr 0151/113/2008
 • nabycia do zasobu komunalnego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 247/161 karta mapy 31 obręb Będzin o powierzchni 571 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Jesionowej i Grabowej
  Zarządzenie Nr 0151/114/2008
 • zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/115/2008
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w roku 2008 do unieszkodliwieni odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych
  Zarządzenie Nr 0151/116/2008

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.03.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:04.04.2008 08:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.04.2008 10:51