Porządek obrad

BRM 0052/XXII/08                                          Będzin, 10 kwietnia  2008 r.

 


                                                 Szanowna Pani Radna 
                                                 Szanowny Pan Radny

 


               Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 10 kwietnia 2008 roku (czwartek) na godzinę 17.00 XXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1/ zmian  budżetu miasta na 2008 rok
    2/ zmian w załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej  w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok
  4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:11.04.2008 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:30.04.2008 09:28