Porządek sesji

BRM 0052/XXIII/08                                    Będzin, 21 kwietnia  2008 r.

 

                                                              Szanowna Pani Radna
                                                              Szanowny Pan Radny

 


             Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 kwietnia 2008 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XXIII sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności
  w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania budżetu miasta Będzina za 2007 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Skarbnika Miasta Tomasza Zydka
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Sławomira Seremaka
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina
  z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2007 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Związku Miast Polskich w 2007 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez delegata Będzina do Związku Miast Polskich Radosława Barana
  2/ dyskusja.
 9. Informacja z pobytu delegacji miasta Będzina w Debreczynie  (Węgry) w związku z obchodami Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
  1/ przedstawienie informacji przez Radną Małgorzatę Kiewlicz.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ przejęcia pojazdów samochodowych na własność gminy Będzin,
  2/zmiany Uchwały nr XVII/209/2007 Rady Miesjskiej w Będzinie z dnia 28.12.2007 roku w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin,
  3/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,
  4/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoTeatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,
  5/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,
  6/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem,
  7/ przyjęcie statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie,
  8/ zmian  budżetu miasta na 2008 rok
  9/ zmian w załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej  w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

 

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXIII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:22.04.2008 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:28.05.2008 11:07