ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU

Plan budżetu Plan po zmianach na 30.09.2007r. Wykonanie
NAZWA na dzień %

01.01.2007 roku

DOCHODY + PRZYCHODY 214 235 965 218 634 364 130 531 385,55 59,7%


DOCHODY BUDŻETOWE - RAZEM 168 385 084 170 835 448 106 494 353,68 62,3%

DOCHODY WŁASNE (wraz z udziałami, dotacjami na zdania własne, subwencją) 154 779 062 157 575 791 97 334 021,68 61,8%

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONEZ ZAKRESU ADMINISTRACJI 13 606 022 13 259 657 9 160 332,00 69,1%
RZĄDOWEJ
PRZYCHODY 45 850 881 47 798 916 24 037 031,87 50,3%WYDATKI BUDŻETOWE - RAZEM 196 265 909 200 664 308 97 161 165,86 48,4%

WYDATKI WŁASNE 182 659 887 187 404 651 88 477 756,03 47,2%
z tego :Wydatki bieżące 97 036 024 102 076 500 68 983 306,09 67,58%
Wydatki majątkowe 85 623 863 85 328 151 19 494 449,94 22,85%

WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃZLECONYCH Z ZAKRESU 13 606 022 13 259 657 8 683 409,83 65,5%
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ROZCHODY 17 970 056 17 970 056 6 132 961,37 34,1%


WYDATKI + ROZCHODY 214 235 965 218 634 364 103 294 127,23 47,2%DEFICYT / NADWYŻKA -27 880 825 -29 828 860 9 333 187,82 -


 


 

Informacja o kwocie długu Gminy Będzin


WYSZCZEGÓLNIENIE na dzień 30.09.2007 rok
Zobowiżania wg tytułów dłużnych:
wyemitowanych papierów wartościowych 17 470 000,00
kredytów i pozyczek długoterminowych 3 961 485,82
kredytów i pozyczek krótkoterminowych 617 834,64
Razem 22 049 320,46

 


 

Wykaz udzielonych poręczeń
1. Poręczenie kredytu do wysokości 628.000 zł zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu na zakup nowych autobusów. Na dzień 31.03.2007r. kwota zobowiązań wynosi 32 459 zł.
3. Poręczenie do wysokości 845.000 zł na zabezpieczenie kredytu przeznaczonego na realizację przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach osiedla mieszkaniowego w Będzinie - Górki Małobądzkie
4. Poręczenie w kwocie 668.509 zł na zabezpieczenie wykonania umowy realizowanej przez Zagłebiowską Agencję Rozwoju S.A. w sprawie dofinansowania projektu "Nowe kwalifikacje - szansą dla zagrożonych utratą zatrudnienia"Będzin dn. 15 październik 2007 roku 
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Będzina za III kwartał 2007 roku (zbiorcze zestawienie+dług)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:02.05.2008 13:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Gąsiorek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.05.2008 09:35