Elektroniczna Skrzynka PodawczaELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE


     Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206 poz. 1216) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Będzinie pod adresem https://www.sekap.pl

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej należy zacząć od założenia skrzynki kontaktowej w dziale LogowanieUmożliwia ona korespondencję z urzędem, sprawdzanie i załatwienie  sprawy  oraz  kontrolę  niezbędnych  płatności. Więcej o działaniu skrzynki  znajduje  się  w  dziale   Pomocy.  Pełna  i  aktualna  lista  usług dostępnych w projekcie znajduje się w Katalogu usług,

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:

  • Dyskietka 31/2 cala HD
  • Pamięć przenośna typu PenDrive zgodna z USB 1.1./2.0 obsługiwana i wykrywana prze MS Windows 

     Akceptowane Formaty Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 526) Urząd Miejski w Będzinie akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP  -  /UMBedzin/Skrytka


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2008 10:40