SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

Plan budżetu Plan po zmianach na 30.09.2007r. Wykonanie
NAZWA na dzień %

01.01.2007 roku

DOCHODY + PRZYCHODY 214 235 965 218 634 364 130 531 385,55 59,7%


DOCHODY BUDŻETOWE - RAZEM 168 385 084 170 835 448 106 494 353,68 62,3%

DOCHODY WŁASNE (wraz z udziałami, dotacjami na zdania własne, subwencją) 154 779 062 157 575 791 97 334 021,68 61,8%

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONEZ ZAKRESU ADMINISTRACJI 13 606 022 13 259 657 9 160 332,00 69,1%
RZĄDOWEJ
PRZYCHODY 45 850 881 47 798 916 24 037 031,87 50,3%WYDATKI BUDŻETOWE - RAZEM 196 265 909 200 664 308 97 161 165,86 48,4%

WYDATKI WŁASNE 182 659 887 187 404 651 88 477 756,03 47,2%
z tego :Wydatki bieżące 97 036 024 102 076 500 68 983 306,09 67,58%
Wydatki majątkowe 85 623 863 85 328 151 19 494 449,94 22,85%

WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃZLECONYCH Z ZAKRESU 13 606 022 13 259 657 8 683 409,83 65,5%
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ROZCHODY 17 970 056 17 970 056 6 132 961,37 34,1%


WYDATKI + ROZCHODY 214 235 965 218 634 364 103 294 127,23 47,2%DEFICYT / NADWYŻKA -27 880 825 -29 828 860 9 333 187,82 -PRAWDA PRAWDA 0,00
30 kwietnia 2008 rokuPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Będzina za I kwartał 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:26.05.2008 09:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Gąsiorek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.05.2008 09:02