WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK

Plan budżetu Plan po zmianach na 31.12.2007r. Wykonanie
NAZWA na dzień %

01.01.2007r.

DOCHODY + PRZYCHODY 214 235 965 190 846 754 177 894 736,16 93,21%


DOCHODY BUDŻETOWE 168385084 146 230 838 145904967,77 99,78%

W TYM: DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 285 055 339 567 339 567,00 100,00%

PRZYCHODY 45 850 881 44 615 916 31 989 768,39 71,70%WYDATKI BUDŻETOWE 196 265 909 172 876 698 150 594 264,24 87,11%

W TYM: DOTACJE UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 109 706 310 686 237 170,00 76,34%

ROZCHODY 17 970 056 17 970 056 8 837 932,03 49,18%Nadwyżka / deficyt -27 880 825 -26 645 860 -4 689 296,47 17,60%
Będzin dn. 15 maja 2008 roku
 

Informacja o kwocie długu Gminy Będzin na koniec 2007 roku


WYSZCZEGÓLNIENIE na dzień 30.09.2007 rok
Zobowiżania wg tytułów dłużnych:
wyemitowanych papierów wartościowych 18 470 000,00
kredytów i pozyczek długoterminowych 9 322 086,32
Razem 27 792 086,32
Zobowiązania wymagalne 0
Będzin dn. 15 maja 2008 roku


 

Wykaz udzielonych poręczeń

1. Poręczenie w kwocie 668.509 zł na zabezpieczenie wykonania umowy realizowanej przez Zagłębiowską Agencję Rozwoju S.A. w sprawie dofinansowania projektu "Nowe kwalifikacje - szansą dla zagrożonych utratą zatrudnienia"

 

Będzin, dn. 15.05.2008 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Będzina za 2007 roku (zbiorcze zestawienie + dług)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:26.05.2008 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Gąsiorek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.05.2008 09:35