Porządek obrad

BRM 0052/XXV/08                                                                   Będzin, 30 maja 2008 r.

 


                                                                               Szanowny Pan Radny/ 
                                                                               Szanowna Pani Radna

 

            Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 7 czerwca  2008 roku (sobota) na godzinę 13.00 XXV uroczystą sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego, dla miasta Będzina.
  4. Wręczenie Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
  5. Wręczenie nagród i wyróżnień Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
  6. Wystąpienia konsulów generalnych Republiki Litewskiej, Węgierskiej oraz Federacji Rosyjskiej.
  7. Wystąpienie przedstawicieli władz samorządowych miast partnerskich.
  8. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Będzinie.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

 

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXV sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:05.06.2008 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:03.07.2008 08:35