Wykaz projektów uchwał analizowanych
na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Będzinie:

podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia projektu statutu Muzeum Zagłębia w Będzinie,
 2. statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie,
  Projekt - Nr druku XXVI/2, Załączniki
 3. zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy,
 4. zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy,
 5. przejęcia pojazdu samochodowego na własność gminy Będzin,
 6. przystąpienia do porozumienia z miastami Jaworzno ,Sosnowiec oraz Czeladź w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Gospodarcza Brama Śląska-Etap I : uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej” wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
 7. zmian budżetu miasta na 2008 rok,
 8. zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie  z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok,
 9. zmiany w zakresie wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
 10. rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina złożonej przez Pana Leszka Guzek,
 11. zmiany uchwały Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Będzinie.
 12. zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej
  w Będzinie,
 13. zmiany uchwały Nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego Miasta Rady Miejskiej w Będzinie,
 14. zmiany uchwały Nr I/7/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej w Będzinie.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - dot. XXVI sesji Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:24.06.2008 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:13.08.2008 12:56