IV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2007 r.

w sprawie:

 • zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2007  rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Uchwała Nr IV/37/2007
 • poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa przez Starostwo Powiatowe w Będzinie
  Uchwała Nr IV/38/2007
 • poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach, z siedzibą 42-500 Będzin, ul. Armii Wojska Polskiego
  Uchwała Nr IV/39/2007
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Alei Kołłątaja
  Uchwała Nr IV/41/2007

 

  V Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

  Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie:

 • ustanowienia Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów oraz określenia zasad jego przyznawania
  Uchwała Nr V/51/2007
 • zmiany uchwały Nr IX/69/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
  Uchwała Nr V/52/2007
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera, przy ul. Siemońskiej
  Uchwała Nr V/53/2007

 

VI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie:

 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Będzin, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielenia schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym przebywającym na terenie Będzina
  Uchwała Nr VI/74/2007
 • Ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
  Uchwała Nr VI/80/2007

 

VII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie:

 • zmiany uchwały nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr VII/93/2007

 

IX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale XXXVI/421/ 2005 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr IX/110/2007
 • zmiany uchwały nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr IX/111/2007
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ulicy sierżanta Grzegorza Załogi
  Uchwała Nr IX/112/2007
 • określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin
  Uchwała Nr IX/113/2007

 

XIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr VI/74/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Będzin, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia, wyżywienia, niebędącego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym przebywającym na terenie Będzina
  Uchwała Nr XIV/139/2007
 • wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/268/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, zmienionej uchwałą Nr LXI/678/2006 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
  Uchwała Nr XIV/143/2007
 • ustalenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowej we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  Uchwała Nr XIV/154/2007

 

XV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie:

 • określenia limitu nowo wydawanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2008
  Uchwała Nr XV/159/2007
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku
  Uchwała Nr XV/160/2007
 • zwolnień od podatku od nieruchomości na 2008 rok
  Uchwała Nr XV/161/2007
 • wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku
  Uchwała Nr XV/162/2007
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2008 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Uchwała Nr XV/163/2007
 • uchylenia uchwały z dnia 24 września 2002 roku Nr LI/685/2002 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Będzin oraz uchwały z dnia 10 października 2002 roku Nr LII/685/2002 w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 września 2002 roku Nr LI/685/2002 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Będzin
  Uchwała Nr XV/164/2007
 • uchwalenia uchwały Nr XLVII/517/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i z czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Będzin w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
  Uchwała Nr XV/165/2007
 • wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie  miasta Będzin od 1 stycznia 2008 roku
  Uchwała Nr XV/166/2007

 

XVI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie:

 

XVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie:

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Akty prawa miejscowego - 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.07.2008 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.07.2008 12:30