Porządek obrad

BRM 0052/XXVII/08                                              Będzin, dnia 4.07.2008 r.

                                                                       Szanowna Pani Radna
                                                                       Szanowny Pan Radny

 

   Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 10 lipca 2008 roku (czwartek) na godzinę 16.00 XXVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    zmian budżetu miasta na 2008 rok.
  4. Zakończenie obrad sesji.

 


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:08.07.2008 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:10.10.2008 15:02