Wykaz projektów uchwał analizowanych
na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Będzinie:

podjęcie uchwał w sprawie:

  1. określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
    Projekt - Nr druku XXVIII/1
  2. zmian budżetu miasta na 2008 rok,
  3. zmian w Załączniku nr 9 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok,
  4. zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy (66 uchwał)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:07.08.2008 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Wacławczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.08.2008 15:07