Wykaz projektów uchwał analizowanych
na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Będzinie:

podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach,
 2. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach,
 3. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie  oraz przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach,
 4. zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy (13uchwał).
 5. oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 3565 na karcie mapy 11 obręb Grodziec o powierzchni 1 ha 6242 m2 położonej przy ulicy R. Luksemburg 43,
 6. zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich  w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn.” Szpital Miejski w Piekarach Śląskich” przy ul. Szpitalnej 11,
 7. zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich  w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn.” Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich” poprzez likwidację oddziału otolaryngologicznego Szpitala ,
 8. przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie zbiornika wodnego do samochodu bojowego Star 244,
 9. zmiany uchwały nr VI/66/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego
  w dzielnicy Łagisza przy ul. Odkrywkowej ,
 10. zmian budżetu miasta na 2008 rok,
 11. zwiększenia stanu środków na początek oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
 12. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania ekologiczno-chemicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,w Będzinie,
 13. zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do u8chwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok.
 14. odrzucenia skargi Tymczasowego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego
  w Będzinie na Prezydenta Miasta Będzina,
 15. rozpatrzenia skargi Pana Artura Chrzanowskiego zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przekazanej przez Wojewodę Śląskiego,
 16. odrzucenia skargi Pana Aleksandra Szewczyka na Prezydenta Miasta Będzina.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Projekty uchwał umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej to uchwały, które będą publikowane w Dzienniku Urzędowym (akty prawa miejscowego), pozostałe projekty uchwał są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Będzinie

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - dot. XXIX sesji Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:29.09.2008 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:29.09.2008 12:28