Wykaz projektów uchwał analizowanych
na XXX Sesji Rady Miejskiej w Będzinie:

podjęcie uchwał w sprawie:

 1. rozpatrzenia skargi Pani Sabiny Pasoń zamieszkałej w Będzinie na Prezydenta Miasta Będzina przekazanej przez Wojewodę Śląskiego,
 2. przejęcia pojazdu samochodowego na własność gminy Będzin,
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Wolności,
  Projekt - Nr druku XXX/3
 4. nie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 5. zwolnień od podatku od nieruchomości na 2009 rok,
  Projekt - Nr druku XXX/5
 6. zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2009 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  Projekt - Nr druku XXX/6
 7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2009 roku,
  Projekt - Nr druku XXX/67
 8. zmiany uchwały nr XXIX/393/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zwiększenia stanu środków na początek oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok ,
 9. zmian budżetu miasta na 2008 rok,
 10. zmiany w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok,
 11. zmian budżetu miasta na 2008 rok.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - dot. XXX sesji Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.10.2008 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:21.10.2008 14:03