Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wycena lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali będących własnością Gminy Będzin

ZP. 34126-13/08                                                                      Będzin, dnia 27.10.2008r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

”Wycena lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali będących własnością Gminy Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Zakład Usług Inwestycyjnych „ INBUD”

Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 13/47, 41-100 Sosnowiec

30 561,00 zł

2

„ TEAM” S.C

Anna Rój i Marek Trząski

ul. Baczyńskiego 14/9, 41-200 Sosnowiec

37 332,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1.

100,00

100,00

2.

81,86

81,86

                                                                                                            

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Zakład Usług Inwestycyjnych „ INBUD” Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 13/47, 41-100 Sosnowiec

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                                            PREZYDENT MIASTA

                                        mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wycena lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali będących własnością Gminy Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2008 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż