Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery:Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie

ZP. 34121-20/08                                                                            Będzin, dnia 29.10.2008r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez  Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34    e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie na działce nr 27 przy ul. Małachowskiego  wraz z przyłączeniami i sieciami przynależnymi w ramach zadania inwestycyjnego: „Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno-handlową wraz z pełną modernizacją budynku”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Wielobranżowe Towarzystwo

 Projektowo- Produkcyjne „MARWIT” Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 16, 44-100 Gliwice

  364 459,19 zł                 

2

BARYSZ POINT LINE Beata Barysz

ul. Norwida 56,  43-100 Tychy

  390 400,00 zł                 

3

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum: PxM – PROJEKT - POŁUDNIE Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków

i Członek Konsorcjum: WBP Zabrze Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze

  313 052,00zł                

4

Autorska Pracownia Projektowania Architektury

„APPA Jan Pudło”

ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Świętochłowice

  144 570,00zł                 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium  cena

RAZEM

1

39,67

39,67

3

46,18

46,18

4

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ  UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Autorska Pracownia Projektowania Architektury „APPA Jan Pudło”

ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Świętochłowice

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery:Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.10.2008 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż