Unieważnie postępowania: Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w Będzinie

ZP.34121-23/08                                                                         Będzin, dnia 04.11.2008r.

    

UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dot.: zamówienia publicznego  na zadanie pn.:„Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w Będzinie  – w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego”  w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Gospodarcza Brama Śląska” – etap I: uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Projekt współfinansowany  ze środków RPO.

Zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art.  93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

                                                   PREZYDENT MIASTA        mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnie postępowania: Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2008 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż