Porządek obrad

BRM 0052/XXXI/08                                                    Będzin, 12 listopada 2008 r.

 

                                                                                           Szanowna Pani Radna
                                                                                           Szanowny Pan Radny


         Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 17 listopada 2008 roku (poniedziałek) na godzinę 13.00 XXXI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie przez reprezentantów organu założycielskiego problematyki dotyczącej proponowanych wariantów reorganizacji Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ zmiany uchwały Nr XXX/448/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2009 rok,
  2/ wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2009 roku,
  3/przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku,
  4/ przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie  oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.
 5. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:13.11.2008 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:13.02.2009 08:18