ZP. 34121-22/08                                                               Będzin, dnia 24.11.2008r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez  Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34    e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Obsługa bankowa budżetu gminy  w latach 2009-2012”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach bieżących budżetu Urzędu  i jednostek  pomocniczych:               

cena 72  720,00 zł

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym       
c
ena  602 000,00 zł

Oprocentowanie środków na rachunkach walutowych 

cena  18 169,23 zł

2

Krakowski Bank Spółdzielczy

Rynek Kleparski 8

31-150 Kraków

Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach bieżących budżetu Urzędu  i jednostek  pomocniczych:               

cena 236 400,00 zł

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym       
cena  633 500,00 zł

Oprocentowanie środków na rachunkach walutowych 

cena  56 276,41 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium  cena

RAZEM

1

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ  UZASADNIENIE JEJ WYBORU

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Obsługa bankowa budżetu gminy w latach 2009-2012
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:26.11.2008 09:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:26.11.2008 09:13