Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.11.2008 r.

w sprawie:

 • ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu oraz ustalenia stawek wywoławczych czynszu w pierwszym przetargu
  Zarządzenie nr 0151/421/2008
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/422/2008
 • zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/423/2008
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  Zarządzenie nr 0151/424/2008
 • umorzenia zaległości w wysokości 100,00 zł z tytułu mandatu karnego kredytowego nr CG 7710170
  Zarządzenie nr 0151/425/2008
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/426/2008
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 9/2 karta mapy 11 obręb Będzin o powierzchni 85 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Prostej – w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie nr 0151/427/2008
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem, geodezyjnym 8/4 karta mapy 11 obręb Będzin o powierzchni 63 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Prostej – w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie nr 0151/428/2008
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 10/2 karta mapy 11 obręb Będzin o powierzchni 55 m2 położonej w Będzinie przy ulicy Prostej
  Zarządzenie nr 0151/429/2008
 • nabycia do zasobu komunalnego udziału wynoszącego 4/72 cz., w nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej geodezyjnie numerami 39/9, 41/1, 41/2, 53/7, 53/9, 53/12, 53/14 karta mapy 44; 111/1, 111/2, 111/2 km 45 obręb Będzin o łącznej powierzchni 41442 m2 stanowiącej współwłasność osób fizycznych – w związku z zadaniem Gospodarcza Brama Śląska
  Zarządzenie nr 0151/430/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Piaskowa
  Zarządzenie nr 0151/431/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogą gminą – ul. Piaskowa
  Zarządzenie nr 0151/432/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Piaskowa
  Zarządzenie nr 0151/433/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Piaskowa
  Zarządzenie nr 0151/434/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Pisakowa
  Zarządzenie nr 0151/435/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Pisakowa
  Zarządzenie nr 0151/436/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Pisakowa
  Zarządzenie nr 0151/437/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Pisakowa
  Zarządzenie nr 0151/438/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Pisakowa
  Zarządzenie nr 0151/439/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Pisakowa
  Zarządzenie nr 0151/440/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Pisakowa
  Zarządzenie nr 0151/441/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Pisakowa
  Zarządzenie nr 0151/442/2008
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną – ul. Pisakowa
  Zarządzenie nr 0151/443/2008
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy Al. Kołłątaja
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie nr 0151/444/2008
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy Sączewskiego
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie nr 0151/445/2008
 • rozłożenia na raty kary pieniężnej nałożonej w trybie mandatu karnego kredytowego
  Zarządzenie nr 0151/446/2008
 • zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/447/2008
 • zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/448/2008
 • zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/449/2008
 • zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/450/2008
 • zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/451/2008

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.11.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.11.2008 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Radosław Baran
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.11.2008 14:55