ZP. 34121-26/08                                                                    Będzin, dnia 08.12.2008r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez  Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34    e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Przyjmowanie i przechowywanie dostarczonych zwierząt domowych z terenu miasta Będzina w schronisku dla zwierząt”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

TOWARZYSTWEM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

Oddział w Chorzów

ul. Opolska 36, 41-500 Chorzów

762 800,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium  cena

RAZEM

1

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ  UZASADNIENIE JEJ WYBORU

TOWARZYSTWEM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

Oddział w Chorzów

ul. Opolska 36, 41-500 Chorzów

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

PREZYDENT MIASTA

                            mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej: Przyjmowanie i przechowywanie dostarczonych zwierząt domowych z terenu miasta Będzina w schronisku dla zwierząt
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:09.12.2008 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:09.12.2008 08:57