Numer ogłoszenia: 360163 - 2008; data zamieszczenia: 11.12.2008

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 353065 - 2008 data 05.12.2008 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, fax. (032) 267 62 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: 1.1.Samochodu do odbioru odpadów z monitoringiem pojazdu GPS (Wykonawca zamontuje na własny koszt system monitoringu pojazdu, który będzie odzwierciedlał czas przejazdu oraz trasę przejazdu, dostarczy i zainstaluje Zamawiającemu oprogramowanie oraz sprzęt do monitoringu pojazdu w dniu następnym po podpisaniu umowy, zaznaczy w systemie GPS na mapie punkty stałe, granice terenów zieleni gminnej oraz kosze na dwóch komputerach Zamawiającego oraz przeszkoli wyznaczonych dwóch pracowników UM Będzin. (Po wygaśnięciu umowy oprogramowanie oraz sprzęt zostanie zwrócone Wykonawcy). WAŻNE !!! W razie awarii samochodu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia innego samochodu wraz z monitoringiem GPS jak w/w. W ostatnim dniu obowiązywania umowy dane zostaną zarchiwizowane na nośniku zewnętrznym i przekazane Zamawiającemu..
  • W ogłoszeniu powinno być: 1.1.Samochodu do odbioru odpadów z monitoringiem pojazdu GPS (Wykonawca zamontuje na własny koszt system monitoringu pojazdu, który będzie odzwierciedlał czas przejazdu oraz trasę przejazdu, dostarczy i zainstaluje Zamawiającemu oprogramowanie oraz sprzęt do monitoringu pojazdu w dniu następnym po podpisaniu umowy, zaznaczy w systemie GPS na mapie punkty stałe, które będą zlokalizowane w pobliżu koszy, na dwóch komputerach Zamawiającego oraz przeszkoli wyznaczonych dwóch pracowników UM Będzin. (Po wygaśnięciu umowy oprogramowanie oraz sprzęt zostanie zwrócone Wykonawcy). WAŻNE !!! W razie awarii samochodu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia innego samochodu wraz z monitoringiem GPS jak w/w. W ostatnim dniu obowiązywania umowy dane zostaną zarchiwizowane na nośniku zewnętrznym i przekazane Zamawiającemu..

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:11.12.2008 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:11.12.2008 14:06