Porządek obrad

BRM 0052/XXXII/08                                                                 Będzin, 26 listopada 2008 r.

 

                                                                              Szanowny Pan Radny
                                                                              Szanowna Pani Radna

 

           Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 listopada 2008 roku (czwartek) na godzinę 14.00 XXXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Będzinie.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia limitu nowo wydawanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2009,
  4. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:16.12.2008 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:13.01.2009 12:35