ZP. 34121-28/08                                  Będzin, dnia 23.12.2008r.

    

UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pielęgnacja lasów komunalnych”
- w Będzinie Grodźcu

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art.  93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego ze względu na ściśle określona datę realizacji zamówienia na dzień 30.12.2008r. Terminy obowiązujące w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności dotyczące zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty uniemożliwiają zawarcie ważnej umowy w niniejszym postępowaniu.

Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostanie powtórzone w 2009r.

PREZYDENT MIASTA

            mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uniewaznienie postępowania: „Pielęgnacja lasów komunalnych” - w Będzinie Grodźcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:23.12.2008 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:23.12.2008 12:14