MOS. 341 - 1/09                                                              Będzin, dnia 16.01.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka

z siedzibą : 42-500 Będzin, ul. Sportowa 6

REGON: 270085317 NIP: 625-14-30-221


2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Organizacja obozu sportowego”


3.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ
UZASADNIENIE JEJ WYBORU


S.C. E i K Szewczyk Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny SILESIA
ul. Brodek 4

34-312 Międzybrodzie Bialskie

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.


4.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

S.C. E i K Szewczyk Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny SILESIA
ul. Brodek 4, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

54 900,00 zł

2

Hotel Prestig

ul. 11-go Listopada 1,7 42-470 Siewierz

87 840,00 złStreszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

cena

RAZEM

1.


100,00


100,00

2.


62,50


62,50


Dyrektor Międzyszkolnego

Ośrodka Sportowego

mgr Edmund Mikołajczak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja obozu sportowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:19.01.2009 15:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Edmund Mikołajczak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:03.08.2009 09:41