ZP.34111-17/08                                                                              

                                   DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 4

WYJAŚNIENIA  I  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg w miejscowości Będzin i obejmuje nw. zadanie: Zadanie nr 20 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Będzinie w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie. Etap IIA. Zadanie nr 20. 2004/PL/16/C/PE/001-02A KONTRAKT NR 02ATreść zamieszczono w załącznikach poniżej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 4 wyjaśnienia treści siwz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:03.02.2009 11:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:03.02.2009 11:35