ZP.34101-1/09                                                           Będzin, dnia 10.02.2009r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji” Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria – etap I (budowa ścieżek rowerowych) - opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej w ramach zadania „Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków”.

3. ROZSTRZYGNIĘCIE

Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało  unieważnione ponieważ  nie złożono żadnej oferty.

PREZYDENT MIASTA

                                                    mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania: Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:11.02.2009 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:11.02.2009 10:25