ZP. 34126-1/09                                                                    Będzin  dnia 13.02.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Wycena nieruchomości i inwentaryzacja lokali”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

 Biuro Wyceny Nieruchomości „ ESTIMA”

42-575 Strzyżowice, ul. Szosowa 36 B

79 300,00zł.

2

Wycena Nieruchomości Jacek Kotarbiński
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 11/43

85 827,00zł.

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Biuro Wyceny Nieruchomości „ ESTIMA”

42-575 Strzyżowice, ul. Szosowa 36 B

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

                                           

                                            PREZYDENT MIASTA

                                            mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej: „Wycena nieruchomości i inwentaryzacja lokali”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:13.02.2009 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:13.02.2009 13:03