XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie:

 • przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX/212/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2008 roku
  Uchwała Nr XXXVI/528/2009
 • przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2009 roku
  Uchwała Nr XXXVI/529/2009
 • uchylenia uchwały Nr III/25/2006 Rady Miejskiej
  Uchwała Nr XXXVI/530/2009
 • statutu Muzeum Zagłębia w Będzinie
  Uchwała Nr XXXVI/531/2009
 • przejęcia pojazdu samochodowego na własność gminy Będzin
  Uchwała Nr XXXVI/532/2009
 • zmian uchwały nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXVI/533/2009
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy drodze krajowej DK86
  Uchwała Nr XXXVI/534/2009
 • zmiany uchwały Nr IX/114/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVI/535/2009
 • podjęcia działań zmierzających do utworzenia na terenie Gminy Będzin Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  Uchwała Nr XXXVI/536/2009
 • wyrażenie zgody na wniesienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ulicy Kościuszki 140 – w formie aportu – urządzeń wybudowanych w ramach zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Będzin
  Uchwała Nr XXXVI/537/2009

 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2009 r.

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
  Uchwała Nr XXXVII/538/2009
 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Będzina z wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Będzinie nr XVII/200/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustanowienia roku 2008 „Rokiem obchodów Jubileuszu 650 – lecia nadania Będzinowi praw miejskich przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego”
  Uchwała Nr XXXVII/539/2009
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie przystąpienia do opracowania i wydania monografii miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/540/2009
 • nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 9 w Będzinie przy ulicy Krasickiego 6
  Uchwała Nr XXXVII/541/2009
 • ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Będzin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Uchwała Nr XXXVII/542/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/543/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/544/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/545/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/546/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/547/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/548/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/549/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/550/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/551/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/552/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/553/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/554/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/555/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/556/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/557/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/558/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/559/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/560/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/561/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/562/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/563/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/564/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/565/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/566/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/567/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/568/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/569/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/570/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/571/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/572/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/573/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/574/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/575/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/576/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/577/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/578/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/579/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/580/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/581/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/582/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/583/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/584/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/585/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/586/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/587/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/588/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/589/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/590/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/591/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/592/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/593/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/594/2009
 • zmiany statutu jednostki budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”
  Uchwała Nr XXXVII/595/2009
 • uchylenia uchwały Nr XVII/198/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku dotyczącej zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina”
  Uchwała Nr XXXVII/596/2009
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/597/2009
 • oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 6358/20 na karcie mapy 21 obręb Grodziec o powierzchni 882 m2 położonej przy ulicy Traugutta z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę garażową oraz pod budowę 6 garaży
  Uchwała Nr XXXVII/598/2009
 • przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
  Uchwała Nr XXXVII/599/2009
 • utworzenia na terenie gminy Będzin obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Uchwała Nr XXXVII/600/2009
 • podziału miasta Będzina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
  Uchwała Nr XXXVII/601/2009

 XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2009 r.

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVII/195/2007 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008
  Uchwała Nr XXXVIII/602/2009, Załącznik Nr 1 
 • zmiany uchwały Nr VI/80/2007 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
  Uchwała Nr XXXVIII/603/2009
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2008 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr XXXVIII/604/2009, Załącznik Nr 1
 • przyjęcia raportu za lata 2004 – 2008 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004-2015”
  Uchwała Nr XXXVIII/605/2009, Załącznik Nr 1
 • przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Uchwała Nr XXXVIII/606/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXVIII/607/2009
 • zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXVIII/608/2009
 • wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. Z siedzibą w Będzinie przy ulicy Kościuszki 140 – w formie aportu – urządzeń infrastruktury technicznej przejętych przez Gminę Będzin w ramach przekazywania przez przedsiębiorstwa państwowe nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz wybudowanych w ramach zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Będzin
  Uchwała Nr XXXVIII/609/2009
 • wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. z siedzibą w Będzinie przy ulicy Kościuszki 140 – w formie aportu – nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin
  Uchwała Nr XXXVIII/610/2009
 • utworzenia przez Gminę Będzin oraz Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. z siedzibą w Katowicach Towarzystwa Budownictwa Społęcznego w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą TBS „CENTRUM” Sp. z o.o.
  Uchwała Nr XXXVIII/611/2009

 XL Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie:

 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2008 rok
  Uchwała Nr XL/612/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/613/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/614/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/615/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/616/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/617/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/618/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/619/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/620/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/621/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/622/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/623/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/624/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/625/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/626/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/627/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/628/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/629/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/630/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/631/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/632/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/633/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/634/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/635/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/636/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/637/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/638/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/639/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/640/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/641/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/642/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/643/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/644/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/645/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/646/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/647/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/648/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/649/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/650/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/651/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/652/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/653/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/654/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/655/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/656/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/657/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/658/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/659/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/660/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/661/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/662/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/663/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/664/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/665/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/666/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/667/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/668/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/669/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/670/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/671/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/672/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/673/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/674/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/675/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/676/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/677/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/678/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/679/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/680/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XL/681/2009
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza u zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej
  Uchwała Nr XL/682/2009
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla tereny położonego w dzielnicy Warpie
  Uchwała Nr XL/683/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XL/684/2009
 • zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XL/685/2009
 • zwiększenia stanu środków na początek roku oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
  Uchwała Nr XL/686/2009
 • emisji obligacji komunalnych
  Uchwała Nr XL/687/2009
 • rozpatrzenia skargi Pani […] zamieszkałej w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przekazanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
  Uchwała Nr XL/688/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XL/689/2009
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji miejskiej pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2”
  Uchwała Nr XL/690/2009

 XLI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie:

 • oświadczenia z okazji 20 rocznicy wolnych demokratycznych wyborów parlamentarnych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz rocznicy Dnia Samorządu Terytorialnego
  Uchwała Nr XLI/691/2009
 • przyjęcia oświadczenia w 5-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
  Uchwała Nr XLI/692/2009
 • zmiany uchwały Nr XXXV/515/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2009 roku
  Uchwała Nr XLI/694/2009
 • częściowej zmiany uchwały nr XVI/182/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Będzina
  Uchwała Nr XLI/695/2009
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury , dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/696/2009
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/697/2009
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, dla której Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/698/2009
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla której Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/699/2009
 • zbycia w formie bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty na rzecz Caritas Diecezji Sosnowieckiej, nieruchomości położonej w Będzinie – Łagiszy przy ul. Energetycznej 10, zabudowanej Domem dla Bezdomnych
  Uchwała Nr XLI/700/2009
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja
  Uchwała Nr XLI/701/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLI/702/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLI/703/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLI/704/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLI/705/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLI/706/2009
 • ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin
  Uchwała Nr XLI/707/2009
 • ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Będzin
  Uchwała Nr XLI/708/2009
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  m. Będzina
  Uchwała Nr XLI/709/2009
 • opracowania długoletnich założeń do programu organizacji i rozwoju transportu zbiorowego dla miasta Będzina w ramach Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
  Uchwała Nr XLI/710/2009
 • zmiany formy przeznaczenia majątku wytworzonego w ramach realizowanego projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Nr Projektu 2004/PL/16/C.PE/001
  Uchwała Nr XLI/711/2009
 • przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Uchwała Nr XLI/712/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLI/713/2009
 • zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLI/714/2009
 • zmiany uchwały nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie: określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami
  Uchwała Nr XLI/715/2009
 • przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia podmiotu do realizacji zadania własnego gminy pn. świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, za pośrednictwem modelu operatorskiego
  Uchwała Nr XLI/716/2009
 • rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Odkrywkowej w Będzinie – Łagiszy na działalność Prezydenta Miasta Będzina, niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa i naruszającą interes prawny i uprawnienia mieszkańców ul. Odkrywkowej a także całego społeczeństwa dzielnicy Łagisza
  Uchwała Nr XLI/717/2009
 • rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Przyrodników z siedziba w Katowicach ul. Huberta 35 z dnia 01.05.2009 r. na działalność Prezydenta Miasta Będzina niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa i naruszającą interes prawny i uprawnienia Stowarzyszenia
  Uchwała Nr XLI/718/2009

XLII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie:

 • planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2009 roku
  Uchwała Nr XLII/719/2009
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2009 roku
  Uchwała Nr XLII/720/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/721/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/722/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/723/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/724/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/725/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/726/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/727/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/728/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/729/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/730/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/731/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/732/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/733/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/734/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/735/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/736/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/737/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/738/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/739/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/740/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/741/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/742/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/743/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/744/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/745/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/746/2009
 • przystąpienia do Porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu „E-Powiat – budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego na bazie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu”
  Uchwała Nr XLII/747/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLII/748/2009
 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLII/749/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLII/750/2009
 • uchylenia uchwały nr XL/690/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji miejskiej pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkól nr 2”
  Uchwała Nr XLII/751/2009
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji miejskiej pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2”
  Uchwała Nr XLII/752/2009
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
  Uchwała Nr XLII/753/2009
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Teatralnej w Będzinie
  Uchwała Nr XLII/754/2009
 • rozpatrzenia skargi Pani Iwony Dowsilas Prezesa Fundacji im. Jana Dormana w Będzinie na postępowanie i zachowanie Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia Dariusza Wiktorowicza wobec skarżącej
  Uchwała Nr XLII/755/2009
 • rozpatrzenia skargi skierowanej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przez Pana [usunięcie danych ze względu na  ochronę danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]  zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Będzinie
  Uchwała Nr XLII/756/2009
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie:

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie likwidacji Pracowni cytologii w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu, stanowiącą jednostkę organizacyjną Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Uchwała Nr XLIII/757/2009

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie likwidacji Poradni Otolaryngologicznej dla dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu oraz Poradni Hepatologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 10 w Sosnowcu, które stanowią jednostki organizacyjne Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
 • zmiany statutu jednostki budżetowej miasta "Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Armii Ludowej 1 wraz z filią ul. XXXV-lecia PRL 7"
 • zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych 4719S - ul. Małobądzka w Będzinie - II etap realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
 • zmian w Załączniku nr 9 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
 • zwiększenia stanu środków na początek roku oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
 • określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin
 • zmiany Uchwały nr XIX/221/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2"
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
 • wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLI/708/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Będzin
 • odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina, złożonej przez Pana Czesława Krupę 
 • rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Graca z dnia 08.07.2009 r. (wpływ do Urzędu dnia 22.07.2009 r.) ba działalność Prezydenta Miasta Będzina, w sprawie nieprawidłowości w poborze opłaty skarbowej za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie:

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • przystąpienia gminy do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • wprowadzenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w obrębie ulic: Dąbrowskiej, Bory, Podłosie, Podleśnej, Niepiekło
 • akceptacji porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Miastem Będzin a Miastem Jelenia Góra oraz Miastem Międzyzdroje
 • imiennego zaproszenia w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia z terenu Republiki Kazachstanu
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
 • przystąpienia do Projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Priorytet II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2. Rozwoju elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
 • zmiany uchwały nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok.
 • zwiększenia stanu środków na początek roku oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
 • odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina, złożonej przez Panią Ewę Domagała
 

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie:

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • przystąpienia gminy do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • wprowadzenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w obrębie ulic: Dąbrowskiej, Bory, Podłosie, Podleśnej, Niepiekło
 • akceptacji porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Miastem Będzin a Miastem Jelenia Góra oraz Miastem Międzyzdroje
 • imiennego zaproszenia w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia z terenu Republiki Kazachstanu
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
 • przystąpienia do Projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Priorytet II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2. Rozwoju elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
 • zmiany uchwały nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok.
 • zwiększenia stanu środków na początek roku oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
 • odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina, złożonej przez Panią Ewę Domagała

XLV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie:

 • przyjęcia raportu na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009
 • określenia limitu nowo wydanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2010
 • przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Będzina. Aktualizacja na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2018"
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2010 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • zwolnień do podatku od nieruchomości na 2010 rok

Uchwała Nr XLV/797/2009

 • wysokości opłat od posiadania psów i zwolnień z opłat od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr XLV/798/2009

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Świerczewskiego
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Boleradz
 • zmiany Uchwały Nr XVI/182/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Będzina"
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na zakup wideoendoskopu dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • zmian w Załączniku nr 9 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok
 • zmiany uchwały Nr XLIV/785/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 września 2009 r. w sprawie: imiennego zaproszenia w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia z terenu Republiki Kazachstanu
 

XLVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie:

 • przyjęcia informacji nt. "Strategii Rozwoju Miasta Będzina - stopień realizacji"


 • akceptacji porozumienia o partnerstwie w zakresie wymiany najlepszych praktyk pomiędzy miastem Będzin (Rzeczypospolita Polska) i regionem Fife (Szkocja, Wielka Brytania)


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/817/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/818/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/819/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/820/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/821/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/822/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/823/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/824/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/825/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/826/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/827/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/828/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/829/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/830/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/831/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/832/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/833/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/834/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/835/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/836/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/837/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/838/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/839/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/840/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/841/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/842/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/843/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/844/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/845/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/846/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zmiany Uchwały Nr XLIII/769/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin


 • odpłatnego przejęcia odcinka sieci kanalizacji deszczowej do wylotu do Potoku Zagórskiego


 • zmiany uchwały Nr XVI/181/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku.


 • wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr XLVI/854/2009

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście

Uchwała Nr XLVI/855/2009 strony od 31-59

 • zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Będzina"


 • zmian w Załączniku nr 9 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok


 • przeniesienia między zadaniami wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok


 • zmian budżetu miasta na 2009 rok


 • przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu "Wygraj swoją przyszłość" w ramach poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 • przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu "Przyjazna szkoła równych szans" w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 • przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu "Wszyscy w szkole mamy równe szanse" w ramach poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 • zaciągnięcia kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych


 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok


 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok


 • odrzucenia skargi Pani Mirosławy Kaszowskiej na Prezydenta Miasta Będzina


 • zmian budżetu miasta na 2009 rok

Uchwała Nr XLVI/867/2009

 

XLVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie:

 • planu pracy rady Miejskiej Będzina na 2010 rok


 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Będzina na 2010 rok


 • przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok


 • przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010.


 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej Będzina


 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina
Uchwała Nr XLVII/873/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVII/874/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy


 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich


 • określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 • zmiany uchwały nr XLV/800/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 października 2009 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Boleradz


 • przyjęcia "Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina"


 

 • uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XVI/150/2003 z dnia 27 października 2003 roku


 • zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Będzinie


 • zmian budżetu miasta na 2009 rok


 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok


 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia w sprawie budżetu miasta na 2009 rok


 • zmian uchwały Nr XLII/719/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2009 roku


 • zmian budżetu miasta na 2009 rok


 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:24.02.2009 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:23.11.2010 11:51