Siedziba 42-500 Będzin
ul. Sportowa 5
 telefon +48 32 762 23 10
 e-mail btm.domi@interia.pl
 Prezes mgr Władysława Kozieł


Będzińskie Towarzystwo Muzyczne zgodnie z postanowieniami statutu działa w oparciu o osobistą bezpłatną pracę większości członków. Organami funkcjonującymi w strukturze Towarzystwa są :
- Walne Zgromadzenie
- Zarząd 5-osobowy
- Komisja Rewizyjna 3-osobowa

Całość zadań realizowana jest w oparciu o środki finansowe wypracowane przez Towarzystwo, na które składają się opłaty za czesne w studio i przedszkolu, dotacja dla przedszkola, darowizny, opłaty za bilety wstępu, a także składki członkowskie.

Celem Stowarzyszenia jest :

  • współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną w celu kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży pozostających poza zasięgiem tej szkoły,

  • promowanie działań zmierzających do edukacji kulturalnej społeczności regionu,

  • pomoc materialna i organizacyjna dla młodzieży wybitnie uzdolnionej muzycznie,

  • propagowanie i prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, szkoleniowej, kulturalnej i charytatywnej,

  • działanie na rzecz wymiany i upowszechniania osiągnięć i doświadczeń krajowych oraz zagranicznych w zakresie rozwoju kultury muzycznej.

Przyjęte cele realizowane są poprzez organizowanie działalności dydaktycznej   w Studio Umuzykalniającym i Przedszkolu Artystycznym.
Nową formą edukacji muzycznej od roku szkolnego 1999/00 są audycje umuzykalniające przeznaczone dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z miasta i powiatu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Będzińskie Towarzystwo Muzyczne "Dominata" - dane podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:14.07.2003 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:14.07.2003 13:14